back to top
  /  Termeni si Conditii
aerobico - imbracaminte sport

Termeni si Conditii

Noi, ANCHE EOOD cu sediul in 89, Dobrich str., Floor 4, ap. 14, Silistra, Bulgaria, numar inregistrare BG 204683481, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere ca in conformitate cu prevederile art.3 HG nr.1022/2002 produsele din factura la care se refera aceasta declaratie nu pun in pericol viata, sanatatea, nu produc impact negativ asupra mediului si sunt in conformitate cu Normele Interne si Normele Europene.
– Produsul se spală sau se curăță conform instrucțiunilor indicate pe eticheta interioară sau conform specificatiilor din pagina de prezentare a produsului.
– Nu folosiți pentru spălarea sau curățarea articolelor produse de curățat industriale, acestea putând deteriora ireversibil calitatea materialului.
– Vă rugăm să respectați recomandările referitoare la temperatura de pe etichetă.
– Nu uscați produsul prin expunerea la surse de directe de căldura (radiatoare electrice, aragazuri, etc). Uscarea se va face întotdeauna la temperatura camerei.
– Feriți produsul de obiecte care pot provoca zgârieturi, arsuri, perforări sau orice acțiuni fizice de natură să producă deteriorarea acestuia. În cazul în care apelați la servicii specializate de curățătorie și/sau spălătorie pentru întreținerea produsului,Aerobico.ro nu poate fi făcută răspunzătoare în niciun fel de defectele care pot apărea în urma procesului de curățare și/sau spălare
CERTIFICAT DE GARANTIE
Condițiile de garanție sunt în conformitate cu legislația în vigoare. Garanția acordată nu afectează drepturile conferite prin legea consumatorului și este în conformitate cu prevederile OG nr 21/1992 privind Protecția Consumatorilor, cu modificările ulterioare, și legea nr 449/2003
Termenul de garantie oferit de ANCHE EOOD clientilor sai pentru produsele comercializate pe site-ul Aerobico.ro este de 14 zile de la data achizitionarii produsului in conformitate cu legislatia in vigoare ( legea 449/2003, O.U.G. nr. 174/2008).
Garantia acopera lipsa de conformitate existenta la momentul achizitionarii produsului .
ANCHE EOOD ofera ca modalitati de asigurare a garantiei, in functie de deficienta constatata: inlocuirea produsului sau restituirea contravalorii produsului, in conditiile legislatiei in vigoare. Masura reparatorie poate fi stabilita prin negociere comuna.
Pentru solicitarea garantiei, va rugam sa pastrati factura fiscala precum si chitanta primita de la curier in cazul platii ramburs sau confirmarea platii din extrasul bancar, in cazul platii online. Conform OG 34/2014 returul unui produs se poate realiza in termen de 14 zile calendaristice de la data primirii produsului.” Consumatorul beneficiaza de o perioada de 14 zile calendaristice pentru a se retrage dintr-un contract la distanta …”
Metode de plata
Aerobico.ro va pune la dispozitie urmatoarea metoda de plata:
Plata in sistem ramburs
Plata ramburs se efectueaza integral la livrarea comenzii. In cazul livrarii produselor de catre curieri, plata se va face catre comisionarul care efectueaza livrarea.

POLITICA DE CONFIDENTIALITATE
Toate datele personale pe care ni le furnizati in calitate de utilizator/vizitator beneficiaza de prelucrare numai in scopul oferirii in conditii optime a serviciilor asociate site-ului Aerobico.ro (www.aerobico.ro).
Site-ul aerobico.ro (www.aerobico.ro) este operat de societatea ANCHE EOOD cu sediul in 89, Dobrich str., Floor 4, ap. 14, Silistra, Bulgaria, numar inregistrare BG 204683481.
Prin completarea formularului de inregistrare de pe aerobico.ro, utilizatorul declara ca isi da, in mod expres si neechivoc, consimtamantul ca datele sale cu caracter personal sa fie prelucrate si folosite in viitor de catre administratorii aerobico.ro (wwwaerobico.ro) in urmatoarele scopuri:
• Stabilirea contactului cu clientii;
• Prelucrarea comenzilor;
• Participarea la concursuri, promotii;
• Transmiterea de mesaje non-comerciale sau de tip administrativ (privind schimbari in site, contul de utilizator, etc);
• Transmiterea de oferte, promotii, mesaje publicitare si de marketing privind activitatea aerobico.ro (www.aerobico.ro) si a tertilor cu care aerobico.ro (www.aerobico.ro) are relatii de orice natura (inclusiv comerciale).
Compania va retine datele personale si le va folosi in scopul informarii utilizatorilor privind situatia contului de pe aerobico.ro (www.aerobico.ro), privind evolutia si starea comenzilor, precum si in evaluarea produselor si serviciilor oferite.
ANCHE EOOD garantează securitatea și confidențialitatea datelor găzduite și transmise prin sistemul sau informatic. Aceste informații vor putea fi folosite de catre ANCHE EOOD pentru emiterea facturii, livrarea produselor, confirmarea comenzilor, diverse oferte speciale, promoții, etc.. Utilizatorii site-ului pot solicita ștergerea informațiilor din baza de date. Orice solicitare/notificare în vederea ștergerii informațiilor din baza de date va fi trimisă de către persoana înscrisă în baza de date prin e-mail la adresa aerobico.ro@gmail.com. Comerciantul se obligă ca datele personale să nu fie difuzate către terți.
Datorită faptului ca datele cu caracter personal sunt transmise pe cale electronică, societatea ANCHE EOOD . nu poate fi făcută răspunzatoare in nici un fel de pierderea acestora sau de copierea informațiilor de către persoane neautorizate.
Informațiile furnizate către ANCHE EOOD  sunt folosite numai în scopul pentru care au fost introduse conform legilor in vigoare.
Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată, şi Legii nr. 102/2005 privind înfiinţarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, ANCHE EOOD, în calitate de operator date cu caracter personal, are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale furnizate de client. Ne obligăm că datele cu caracter personal vor fi:
* prelucrate cu bună credinţă şi în conformitate cu dispoziţiile legale;
* colectate în scopuri determinate, explicite şi legitime;
* adecvate, pertinente şi neexcesive, prin raportare la scopul în care sunt colectate şi ulterior prelucrate;
* exacte şi actualizate; datele inexacte sau incomplete din punct de vedere al scopului pentru care sunt colectate şi respectiv prelucrate vor fi şterse sau rectificate;
* stocate într-o formă care să permită identificarea persoanei vizate strict pe perioada necesară realizării scopurilor în care datele sunt colectate şi prelucrate.
1. Datele prelucrate
Societatea noastră poate prelucra următoarele date cu caracter personal:
* numele şi prenumele
* sexul
* date din actele de stare civila
* telefon/fax/email
* adresa sau reşedinţa
Prelucrările de date cu caracter personal se efectuează numai dacă persoana vizată şi-a dat consimţământul, în mod expres şi neechivoc, pentru acea prelucrare.
Consimţământul nu este necesar în următoarele cazuri:
* când prelucrarea este necesară în vederea executării unui contract sau antecontract la care persoana vizată este parte ori în vederea luării unor măsuri, la cererea acesteia, înaintea încheierii unui contract sau antecontract;
* când prelucrarea este necesară în vederea protejării vieţii, integrităţii fizice sau sănătăţii persoanei vizate ori a unei alte persoane ameninţate;
* când prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligaţii legale a operatorului;
* când prelucrarea este necesară în vederea aducerii la îndeplinire a unor măsuri de interes public sau care vizează exercitarea prerogativelor de autoritate publică cu care este investit operatorul sau terţul căruia îi sunt dezvăluite datele;
* când prelucrarea este necesară în vederea realizării unui interes legitim al operatorului sau terţului căruia îi sunt dezvăluite datele cu condiţia ca acest interes să nu prejudicieze interesul sau drepturile şi libertăţile fundamentale ale persoanei vizate;
* când prelucrarea priveşte datele obţinute din documente accesibile publicului, conform legii;
* când prelucrarea este făcută exclusiv în scopuri statistice, de cercetare istorică sau ştiinţifică, iar datele rămân anonime pe toată durata prelucrării.
2. Scopul colectării datelor este îndeplinirea obiectului de activitate al societăţii, respectiv comerț on-line, furnizare de bunuri și servicii. Furnizarea acestor date, necesare în vederea asigurării acurateţii informaţiilor şi conţinutului documentelor întocmite în exercitarea activităţii societăţii noastre, constituie o obligaţie a clientului. Refuzul furnizarii acestor date determină imposibilitatea onorării comenzilor.
3. Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate numai următorilor destinatari, cu consimţământul clientului: persoanei vizate.
Autorităţile publice cărora li se comunică date în cadrul unei competenţe speciale de anchetă nu vor fi considerate destinatari şi în consecinţă, nu va fi necesar consimţământul persoanei vizate (de ex.: datele personale solicitate de instanţele de judecată, procurori, organe de urmărire penală, dacă sunt necesare desfăşurării unei anchete).
4. Garanţii
Conform Legii nr. 677/2001, orice persoană vizată beneficiază de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Totodată, se garantează respectarea dreptului de opoziţie la prelucrarea datelor personale care vă privesc şi de a solicita ştergerea datelor, cu excepţia datelor a căror prelucrare are caracter obligatoriu, respectiv prelucrări efectuate de serviciile financiare şi fiscale, de poliţie, justiţie, securitate socială.
Societatea ANCHE EOOD în calitate de operator de date cu caracter personal, îi revin următoarele obligaţii de informare:
* În cazul în care datele cu caracter personal sunt obţinute direct de la persoana vizată, cu excepţia cazului în care această persoană posedă deja informaţiile respective, operatorul ii va aduce la cunoştinţă:
– identitatea operatorului şi a reprezentantului acestuia, dacă este cazul;
– scopul în care se face prelucrarea datelor;
– informaţii suplimentare, precum: destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor; dacă furnizarea tuturor datelor cerute este obligatorie şi consecinţele refuzului de a le furniza; existenţa drepturilor prevăzute de prezenta lege pentru persoana vizată, în special a dreptului de acces, de intervenţie asupra datelor şi de opoziţie, precum şi condiţiile în care pot fi exercitate;
– orice alte informaţii a căror furnizare este impusă prin dispoziţie a autorităţii de supraveghere, ţinând seama de specificul prelucrării.
Pentru exercitarea acestor drepturi, persoanele vizate se pot adresa către societatea noastră cu o cerere scrisă, datată şi semnată.
Dreptul de acces
Orice persoană vizată are dreptul de a obţine de la ANCHE EOOD, la cerere şi în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta. ANCHE EOOD este obligat, în situaţia în care prelucrează date cu caracter personal care privesc solicitantul, să comunice acestuia, împreună cu confirmarea, cel puţin următoarele:
a)informaţii referitoare la scopurile prelucrării, categoriile de date avute în vedere şi destinatarii sau categoriile de destinatari cărora le sunt dezvăluite datele;
b)comunicarea într-o formă inteligibilă a datelor care fac obiectul prelucrării, precum şi a oricărei informaţii disponibile cu privire la originea datelor;
c)informaţii asupra principiilor de funcţionare a mecanismului prin care se efectuează orice prelucrare automată a datelor care vizează persoana respectivă;
d)informaţii privind existenţa dreptului de intervenţie asupra datelor şi a dreptului de opoziţie, precum şi condiţiile în care pot fi exercitate;
e)informaţii asupra posibilităţii de a consulta registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal, prevăzut la art. 24 din Legea 677/2001, de a înainta plângere către autoritatea de supraveghere, precum şi de a se adresa instanţei pentru atacarea deciziilor ANCHE EOOD, în conformitate cu dispoziţiile prezentei legi.
ANCHE EOOD ia toate măsurile tehnice şi organizatorice adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat.
INFORMATII GENERALE
Tarifele produselor sau serviciilor prezentate pe site-ul AEROBICO.RO sunt exprimate in lei /Leva (după caz) și includ TVA. În cazul în care sunt achiziționate de o firmă care se ală în Uniunea Europeana prețurile produselor vor fi facturate cu +20% reprezentând TVA ce se v-a recupera ulterior dacă firma este înregistrată pentru TVA intracomunitar.
Informatiile, descrierile, textele produselor disponibile pe site (imagini, specificatii, prezentari, videoclipuri) sunt efectuate de catre personalul Aerobico.ro sau sunt puse la dispozitia noastra de catre furnizor in urma contractelor incheiate, acestea nu pot fi folosite sau reproduse fara aceeptul nostru. Nu reprezinta o obligatie contractuala avand titlu de prezentare si informare. sau sunt puse la dispozitie de catre furnizori. Acestea se pot modifica in orice moment ca urmare a unor erori, alte probleme tehnice sau ca urmare a lipsei stocului.
Nu garantam disponibilitatea stocului tuturor produselor. Stocul produselor va fi comunicat si comanda confirmata telefonic e catre operatorii nostri. Astfel, unele comenzi se vor afla in situatia in care nu pot fi onorate. In situatia in care comanda nu poate fi onorata clientul va fi anuntat.
ANCHE EOOD  poate subcontracta/cesiona prezentul contract/acord catre alte terte persoane, in vederea onorarii comenzilor fara acordul Clientului.
Daca aveti intrebari sau nelamuriri in legatura cu acesti termeni de confidentialitate, nu ezitati sa ne contactati prin intermediul formularului dedicat de contact sau la adresa de email contact@aerobico.ro sau aerobico.ro@gmail.com.